Dolce

Něžno

Dolce

Script: Alexander Sokurov
Color: Colour
Synopsis

Hrdinové dalšího filmu z japonského cyklu mají svá jména, dokument vypraví o ženě a její handicapované dceři, které nosí příjmení známého japonského spisovatele Toshio Shimaa. Manžel a otec zemřel před třinácti lety a Sokurov se pokouší proniknout do jejich osamělého soužití, do vztahu, v němž se dotýkají odpovědnost se závislostí. Nicméně tradiční možnost dokumentaristického portrétu je jen upozaděnou kostrou pro složitě nacházenou fyziognomii duše, tíživost těla musí být zaznamenána, aby mohla být smlčena – video pak představuje intimní cestu k zachycení vnitřního světa postav. Dramatické momenty spisovatelova života a jeho úvahy o Japonsku jsou jen pozadím lyrického monologu, věnovaného spisovatelově ženě, žijící s dcerou na osamělém ostrově a stranící se návštěvníků i příchozích. Díky videu objevuje sama sebe, zkoumá význam svého osamělého, svým způsobem omezeného života, v němž převládají pocity a intenzivní prožívání. V impresionisticky laděných sekvencích nechává režisér vystoupit obrysy paměti, obnažuje protilehlost pocitů i výkyvy hrdinčiny psychiky, v souladu s jejím naladěním opouští obraz přísnou předmětnost reálného světa, aby v pohybu a proměnách stavů dal vzniknout filmu souznějícím s náladou hudby, s nejjemnějším dolce.

Photo Gallery

 
Festival edition: 2000
Sections: Zaostřeno na Alexandra Sokurova

ACCREDITATION FOR VISITORS

Visitor accreditations for the 22nd Ji.hlava IDFF are now open

More