Confession

Povinnost

Povinnost

  • Alexander Sokurov
  • Russia
  • 1998, 260 min
Script: Alexander Sokurov
Color: Colour
Synopsis

Téma vojenské života, vedeného v askezi a řádu, se pro Sokurova stalo existenciálním modelem, služba na hranicích, ať už v horách (Duchovní hlasy) nebo na moři, se mu pak stala metaforou pro vypjaté mezní okamžiky lidského jednání. Povinná vojenská služba, jež je stále součástí nejistého civilního života země, představuje pro režiséra neodmyslitelný rys skutečnosti, v důsledku je to něco, co se ve své mechanické absurdnosti dotýká každého. Je to život v podřízení, mimo možnosti svobody, život v odloučení, závislý na okolnostech a odvíjející se v jednotvárných denních úkonech, v rytmu spánek-jídlo-stráž. Režisér se opět ocitl uprostřed vojenského života, zachycuje běžný život námořníků, pokouší se dopátrat jejich příběhů. Trápení mladého kapitána, přemýšlejícího o smyslu svého povolání, se v rozhovoru s režisérem proměňuje ve zvláštní vnitřní dialog, jakousi kontemplaci, kdy se v chvílích přemýšlení stává voják umělcovým alter-egem. Povinnost pokračuje v linii Sokurovova asketického kinematografu. Film nepracuje s žádnými imitujícími koncepcemi skladby epizod, nejdůležitější roli v něm má reálně zachycený čas. Čas zpřítomnělé existence takového záběru odpovídá v jeho amorfní otevřenosti vizuálnímu, divákem až tělesně pociťovanému, naplnění. Ve filmové montáži režisér rezignuje na to, aby v nás vyvolal pocit lineárního, příběh gradujícího času. Čas v Povinnosti představuje navzdory svému fázování jistou neměnnou konstantu, do které se divák ponořuje jako do nasyceného roztoku, jenž nemá ani tak estetickou, byť ta je tak vyhraněná, jako meditativní hodnotu.

Photo Gallery

 
Festival edition: 2000
Sections: Zaostřeno na Alexandra Sokurova

YOUR PRESENTATION

Possibilities for your presentation at the 22nd Ji.hlava IDFF

More