Elegy from Russia… Studies for a Dream

Elegija iz Rossii… etjudy dlja sna

Ruská elegie... Etudy pro sen

  • Alexander Sokurov
  • Russia
  • 1993, 68 min
Script: Alexander Sokurov
Color: Colour
Synopsis

Slyšíme umírat člověka. Ze tmy se vylupují zvuky, ozývají se dušené vzdechy, spíš tušíme než vidíme lidské ruce. V závěru sekvence člověk umírá. Jedna z přítomných žen říká, že mrtvý dýchá i dvě hodiny po smrti. Sokurov se ve svém snovém dokumentu soustřeďuje na biologický a duchovní život osamělého člověka, přičemž důležitou roli hraje jeho srostlost s historií ruského národa. Struktura Sokurovova filmu je zakódována již v názvu - etudy pro sen. Snímek sestává z několika málo sekvencí-vidění, které mezi sebou zdánlivě nejsou nijak svázány. Dokonce máme pocit, že Sokurov se už vůbec neřídí jakoukoliv kinematografickou logikou vytvoření jediného časoprostoru, výjevy se míjejí a jediné, co je sjednocuje, je režisérova a divákova základní intuice intenzivního vnímání loučení a smrti, jedinečnost prožívání hlubinného obsahu ztrácejícího se života. Film je zdánlivě vyprávěn v ne-logice snu, ale Sokurov neskrývá, že jeho sen je stvořen, utkán jako živé bytí, které následně umocňuje jeho fixace na filmový pás. Snímek začíná mučivou epizodou snímané agónie umírajícího člověka, slyšíme zvuky doprovázející cestu smrti, převrhuje se židle, teče voda, zvuky se v Sokurovových filmech otevírá prostor jiného světa. Když člověk zemře, nechá režisér ze tmy vystoupit záběr mrtvé ruky, pomalu chladnoucí v dlaních ještě živé ženy. Zvukem zachycenou smrt vystřídají záběry ležícího starého muže s hasnoucím pohledem. Stylizované? Ale ne. Hranice mezi hyperrealistickým dokumentem a čistým filmem už byla překonána.

Photo Gallery

 
Festival edition: 2000
Sections: Zaostřeno na Alexandra Sokurova

GODARD'S MEMORY IN JI.HLAVA

The author of the official spot is renowned director Jean-Luc Godard

More