Času je málo a voda stúpa

Času je málo a voda stúpa

Času je málo a voda stúpa

Script: Dežo Ursiny
Color: Colour
Synopsis

Před námi je zvlášlnf celovečerní dokument. Živá, před divákovýma očima se otevírající, chvílemi přímá, chvílemi naopak upřímně tápající meditace. Zamyšlení, utkané z mnoha rozhovorů jako jemná síť, která nutí zastavit se. Ve středu všeho je člověk, který důvěrné výpovědi před kamerou vyvolává. Dežo Ursiny, muzikant, zpěvák, dokumentarista - muž na vrcholu svých tvůrčích sil i na hranici vlastního života a smrti, muž zápasící s klinickou diagnózou, která nedává naději. Celá řada lidí přijímá výzvu a uvažuje o mezních situacích: o interrupci, euthanasii, o trestu smrti, sebevraždě, důstojnosti a utrpení, o smrti i oběti. Dežo Ursiny zůstává celý film mimo záběr, přítomný jenom v mučivých otázkách, se kterými je těžké zůstat sám. Před smrtí nelze uhnout, o smrti by se mělo mluvit. Jako všechny předcházející filmy, včetně O rakovině a naději, je i poslední Ursinyho film pozitivní. Režisérův pozitivní film o smrti a zodpovědnosti za život. Magnetický pás zaznamenal na osmatřicet hodin materiálu, před závěrečným sestřihem filmu Dežo Ursiny zemřel na rakovinu. Během dokončovacích prací zemřeli i dva zpovídaní: spisovatel Sloboda (spáchal sebevraždu) a profesor Švejcar. Film s pomocí přátel dokončil jeho producent, kameraman, střihač a spolurežisér Ivo Brachtl.

Dežo Ursiny byl známý především jako rockový hudebník, skladatel, zpěvák a textař. Jeho tvorba byla vědomou součástí alternativní kultury posledního čtvrtstoletí, z čehož vyplývaly ustavičné Ursinyho problémy s cenzurou v sedmdesátých a osmdesátých letech. Ursiny byl ale také filmař. Jeho dokumentární tvorba v meditativní poloze vytváří kontrapunkt k obrazové drsnosti. Jeho první dva filmy zachycovaly etnologicky viděný mizející svět tradiční slovenské lidové kultury. Tématem tří filmů natočených po roce 1989 je mezní lidská situace, situace na hraniti mezi životem a smrtí.

 
Festival edition: 1998
Sections: Přehlídka

YOUR PRESENTATION

Possibilities for your presentation at the 22nd Ji.hlava IDFF

More