Pirating pirates (English version)

Pirátské sítě

Pirátské sítě (anglická verze)

Script: David Čálek, Jakub Zahradníček
Photography: David Čálek
Editing: Olina Kaufmanová
Sound: Václav Flegl, Robert Dufek
Music: MIDI LIDI
Producer, Co-producer: Pavel Vácha, Jeffrey Brown
Color: Colour
Language: English, Czech, Somali
Synopsis
The film crew originally planned to make a film about the pirate phenomenon in Somalia. The creators, however, had no idea that they’d have to lay their original plans aside – the locals played a double game with them, which made learning about reality in Somalia impossible. But they kept on filming, and thanks to continuous reminders of their own role as members of the media, the documentary becomes a peculiar reflection of the filming process. The film shows how to carry on when nothing is going according to plan, while simultaneously debunking the myths that the West perpetuates about the situation there while under the mistaken impression that it comprehends the chaotic reality.

DETAIL:
“I wanted to make a film about pirates in Somalia, but in the end I made a film about piracy in all of us. Actually, it’s also about pirates, pirates of a different kind.”


Biography

EN: It all started in 2010 when preparing a film that we ultimately hoped would reveal the roots of a global phenomenon - Somali piracy. We were not satisfied with the image of evil Somali pirates attacking defenseless merchant ships. This universally accepted truth quickly fell apart upon closer inspection of local conditions. And relatively few at the time knew that the entire situation had been caused by multinational fishing companies' unregulated plundering of fish in the Gulf of Aden, and along with it, the livelihood of locals along the longest coast of Africa. The world looked on helplessly as African boys in sandals overtook tankers standing as tall as an eight-storey building. God knows how they managed to climb aboard not to mention how they managed to avoid naval fleets sent by the European Union to protect the sea lanes. Regardless of our modern navigational and satellite equipment, they remain the masters of these seas. It is incredible that the lure of money lies behind all of this – anyone resorting to such demented acts must be desperate. Most of them are uneducated local fishermen who no longer hunt fish, but rather people. However, the fate of such pirates surviving these attacks does not end in Somalia, but rather far beyond its borders, where they disappear along with their money, because no one in Puntland stashing money at home lives to see tomorrow. Our story begins in Nairobi , the capital of Kenya. It is actually here, in the Somali neighborhood of Eastleigh , where many former pirates and their money disappear. In the middle of its muddy roads without infrastructure absurdly emerge modern high-rise buildings, and the money from the Somali attacks is laundered. That district goes by the nickname Little Mogadishu. We shot a series of interviews with various outlaws. In the end, we chose Hassan – a young, adventurous pirate who was not afraid to share his dark past. He was natural and had an interesting, moving story.
We shot a parallel story in Somalia. The idea was to combine Hassan's story of a pirate in exile with that of Abdilahi, a young Somali on the Puntland coast, who must decide whether to continue playing his beloved football, or join up with the pirates for good money. The choice is not easy. His best friend Muse is already sitting in a U.S. prison for the next 33 years after a failed pirate highjacking. We followed both stories up until the moment we found out that our pirate Hassan was playing double game with us… CS: Všechno začalo v roce 2010 přípravami filmu, kterým jsme chtěli rozkrýt kořeny vzniku globálního fenoménu – somálského pirátství. Nespokojili jsme se s obrazem zlých somálských pirátů napadajících bezbranné obchodní lodě. Tato všeobecně přijímaná pravda se studiem místních poměrů rychle rozplynula. A o tom, že celou situaci zavinily nadnárodní rybářské společnosti, které v Adenském zálivu bez kontroly vyplenily všechny ryby a tedy i obživu pro lidi na nejdelším africkém pobřeží, věděl v té době málokdo. Svět se bezmocně díval na africké kluky v sandálech, jak unášejí tankery vysoké jako osmipatrové budovy. Nikdo nechápe, jak se dostanou nahoru a jak to, že na ně neplatí ani válečná flotila vyslaná evropskou unií na ochranu námořních cest. Ve svých vodách jsou pány situace, bez ohledu na naši moderní navigační či satelitní techniku. Je neuvěřitelné, že by za tím byly jen peníze. Lidé uchylující se k tak šíleným činům musí být opravdu zoufalí. Většina z nich jsou nevzdělaní místní rybáři, kteří už neloví ryby, ale lidi. Osud pirátů, kteří útoky přežili, ale nekončí v Somálsku, ale daleko za hranicemi, kam se svými penězi utíkají, protože v Puntlandu nikdo s penězi doma nedožije rána. Náš příběh začíná v Nairobi, hlavním městě Keni. Právě tady, v somálské čtvrti Eastleigh, mizí mnoho bývalých pirátů i jejich peněz. Uprostřed bahnitých cest bez infrastruktury tu absurdně rostou mnohapatrové moderní budovy a perou se tu peníze ze somálských útoků. Té čtvrti se přezdívá Malé Mogadišo. Natočili jsme tu řadu rozhovorů s různými desperáty. Nakonec jsme si vybrali Hasana. Mladého odvážného piráta, který se nebojí o svou temnou minulost podělit. Je přirozený, má zajímavý a dojemný příběh. Natáčeli jsme paralelně i v Somálsku. Chtěli jsme spojit příběh piráta v emigraci Hasana a mladého Somálce Abdilahiho, který řeší dilema na puntladském pobřeží, jestli hrát zadarmo milovaný fotbal, nebo se dát k pirátům za dobré peníze. Volba to není snadná. Jeho nejlepší kamarád Muse už sedí za nepovedený pirátský únos na 33 let v americkém vězení. Oba příběhy jsme sledovali až do chvíle, kdy jsme zjistili, že náš pirát Hasan s námi hraje dvojí hru...

Photo Gallery

Bratři s.r.o.
Pavel Vácha
Bílkova 132/4
Praha 1 / 110 00 / Czech Republic
+420 777 896 158
pavel@bratri.net

 
Festival edition: 2014
Sections: Czech Joy
Exhibition format: Blu-ray
Subtitle languages: English
Screening:
24.10.2014 23:00
Add

YOUR PRESENTATION

Possibilities for your presentation at the 22nd Ji.hlava IDFF

More